JAZZGUDSTJÄNST

Jag har under åren tagit fram ett omfattande notmaterial för kör, jazzband och församling avsett för jazzgudstjänster. Red Hot Jazz Band har deltagit vid de flesta av dessa evenemang. Här finns svenska psalmer och sånger, amerikansk kyrkomusik mm. Formen har varierat allt ifrån ordinarie gudstjänst med kör och jazzband till kvällsgudstjänster med kör och jazzband eller jazzgudstjänster i formen ´hela kyrkan sjunger´. Samarbetet med lokala kyrkokörer har varit givande och efter jazzgudstjänsterna har ofta jazzbandet underhållit till kyrkkaffet. Om du är intresserad av att ta del av notmaterialet så är du välkommen att kontakta mig.

Här finns en sammanställning över en del av de arr som vi använt vid jazzgudstjänster.

Till höger kan du lyssna på fem exempel med kör och Red Hot Jazz Band. De första tre inspelningarna är från Gammalkils kyrka våren 2015 med församling, Nykils-Gammalkils kyrkokör och Red Hot Jazz Band. De två avslutande inspelningarna med Kören Chianti är hämtade från vår produktion Från mörker till ljus. Inspelningen är från S:t Lars kyrka i Linköping den 14 april 2012.

Jazzgudstjänst med Red Hot Jazz Band och Berga kyrkokör
med sin ledare Linn Björklid i Berga kyrka.

Mässa med jazz

Kärnakören med Red Hot Jazz Band i Kärna kyrka den 26 februari 2017. Dirigent Per Åkerström.

Tips...

Cembalo - Ruckers Taskin
DIVERSE>CEMBALO

( 2018-04-01 )