Psaltarpsalmer för blandad kör och orgel

Psaltarpsalm 88 för blandad kör och orgel

En blues är ett försök att skapa mening i en situation som verkar trotsa alla försök till att hitta en mening! En text som väl passar in på detta påstående om en blues är den 88:e psaltarpsalmen. Den avgrundsmörka texten är ett rop efter hjälp i en synbart hopplös situation. Tonspråket i denna psaltarpsalm har lånat mycket av stämningen från en klagande bluessångare. Verket är ca 6 minuter långt och finns med svensk eller engelsk text.

Psalm 88 - Partitur (svensk text)

Noter

Psalm 88 - Körpartitur (svensk text)

Noter

Psalm 88 - Orgel (svensk text)

Noter

Psalm 88 - Partitur (engelsk text)

Noter

Psalm 88 - Körpartitur (engelsk text)

Noter

Psalm 88 - Orgel (engelsk text)

Noter

Psaltarpsalm 139 för blandad kör, sopransolo och orgel.

Psaltarpsalmen 139 är en av de vackraste i hela Psaltaren. Den handlar om Herren som den allvetande och alltid närvarande.

Psalm 139 - partitur (engelsk text)

Noter

Psalm 139 - körpartitur (engelsk text)

Noter

Psalm 139 - orgel (engelsk text)

Noter