Bent & Björn

Björn Hagvall och Bent Persson

Vi träffades i "Fletcher Henderson bandet" Rydskogen Joymakers och fann att vi hade många gemensamma intressen inom musikens värld. Det ledde till en gemensam repertoar på duo där vi tillsammans spelar musik av våra förebilder och gärna även berättar lite om deras liv och leverne.

Vi har i duoformatet hittills gjort ett program om Louis Armstrong och ett om Bix Beiderbecke.

Bent Persson är en internationellt känd trumpetare och kornettist och en efterfrågad gästsolist på jazzfestivaler runt om i världen. Han är bl a medlem av Kustbandet i Stockholm och Rydskogen Joymakers i Linköping.

Björn Hagvall har som pianist spelat både 20-talsjazz och modern jazz och har tillsammans med Bent givit konserter på duo och i större grupper i mer än tio års tid.