Ruckers-Taskin cembalo (till salu)

Denna enmanualiga cembalo från Harpsichord Center i London är byggd 1978 och konstruktionen är en kombination av två klassiska cembalomodeller. Dels Ruckers-Hemsch 1636-1763, dels Ruckers-Taskin i Paris. Den ursprungliga Ruckers-cembalon från Holland utvidgades till fem oktaver i Frankrike.

Från början är detta exemplar en fem oktavers cembalo, men instrumentet är ombyggt för att lätt kunna ställas om mellan hög och låg stämning. Detta medför dock att man tappar två halvtoner i omfång.

Cembalons omfång är således fem oktaver minus två halvtoner:
- i lågstämt läge: kontra F# - trestrukna E
(A = 415 Hz)
- i högstämt läge: kontra F – trestrukna D#
(A = 420 Hz)

Disposition:
2 x 8´ varav den ena kan ställas i läge luta
1 x 4´

Dimensioner:
Längd: 212 cm, Bredd: 93 cm, Höjd: 27 cm

Material: Kanadensisk gran. Klaviaturen i rosenträ och de svarta halvtonerna har ett lager av vit plast på översidan.

Gångjärnen till locket är utformade så att man lätt kan ta bort locket och spela utan lock.

Tjockleken på resonansbottens olika delar är med stor noggrannhet utformad efter de historiska originalen vilket ger en fyllig och varm ton i hela registret.

Det ställ som cembalon står på är demonterbart vilket underlättar vid transport.

Högstämt och lågstämt läge.

Cembalon kan lätt ställas om mellan högstämt och lågstämt läge. För att växla från högstämt till lågstämt så tar man först bort en passbit i basen varefter man med hjälp av ett specialverktyg flyttar hela klaviaturen ett steg åt vänster. Därefter sätter man passbiten längst uppe i diskanten. För att ändra tillbaka till högstämt gör man helt enkelt tvärt om.