BLOCKFLÖJTSMUSIK

På 70-talet spelade jag mycket blockflöjtsensemble och roade mig med att skriva stycken med en karaktär som jag inte fann i den gängse blockflöjtsrepertoaren. Varför inte spela tango, ragtime, jazzvals, rumba mm även med blockflöjter? Det första stycket Fonerier blev omtyckt och följdes sedan av en serie stycken i samma anda. Flera av dessa skrevs på 80-talet som beställningsverk till återkommande sommarkurser för blockflöjtister och tvärflöjtister under ledning av Johannes Brinckmann. Nu har det tyska förlaget Tre Fontane gjort fler beställningar av blockflöjtsmusik varför det nu kommer en serie nytt material.

De senaste tillskotten är Spring Music, Summer Music och Winter Music i sviten The four Seasons.
Du kan även lyssna till syntheziser versioner av styckena nedan.

1 - Quattro fontane tristi (SATB)

Första satsen i sviten Quattro fontane. En vemodig mollstämd blues i valstakt för fyra blockflöjter.

Quattro fontane tristi finns att beställa på det tyska förlaget Tre Fontane.

2 - Quattro fontane dolci (SATB)

Andra satsen i sviten Quattro fontane. Ett harmoniskt rikt långsamt stycke för fyra blockflöjter.

Quattro fontane dolci finns att beställa på det tyska förlaget Tre Fontane.

3 - Quattro fontane giocose (SATB)

Tredje satsen i sviten Quattro fontane. Ett livligt samtal mellan fyra blockflöjter där alla flöjterna kommer till tals med olika infall.

Quattro fontane giocose finns att beställa på det tyska förlaget Tre Fontane.

Blås-Blues

Blås-Blues (SATB)

En blues med blåa toner för blockflöjtkvartett.

Blås-Blues finns att beställa på det tyska förlaget Tre Fontane.

En inspelning med Flanders Recorder Quartet finns på deras CD ENCORE!

Fonerier

Fonerier (SATB)

En liten ragtime för blockflöjtkvartett.

Fonerier finns att beställa på det tyska förlaget Tre Fontane.


Heavy Wood (SATB)

En blockflöjtskvartett inspirerad av Heavy Metal band med typiska basgångar och riff.

Heavy Wood finns att beställa på det tyska förlaget Tre Fontane.

Jazzvals för fyra

Jazzvals för fyra (SATB)

En svängig jazzvals för blockflöjtkvartett.

Jazzvals för fyra finns att beställa på det tyska förlaget Tre Fontane.

Rumba för fem (SAATB)

En rumba för blockflöjtkvintett.

Rumba för fem finns att beställa på det tyska förlaget Tre Fontane.

Schmuggler-Suite (SATB)

Smugglarsviten i tre satser beskriver ett hus vid Isefjordens strand i Danmark som sägs ha varit ett smugglarnäste.

Schmuggler-Suite finns att beställa på det tyska förlaget Tre Fontane.

Tango för fyra (SATB)

En tango för blockflöjtkvartett. Stycket finns i två svårighets-grader i utgåvan. Nedan kan du lyssna till den något svårare versionen.

Tango för fyra finns att beställa på det tyska förlaget Tre Fontane.

The four Seasons
Spring Music (SATB)

Liten vårmusik med ljusa färger och fågelsång för blockflöjtkvartett.

Spring Music finns att beställa på det tyska förlaget Tre Fontane.

The four Seasons
Summer Music (SATB)

En folkmusikinspirerad vals för blockflöjtkvartett.

Summer Music finns att beställa på det tyska förlaget Tre Fontane.

The four Seasons
Winter Music (SATB)

Ett stillsamt vinterlandskap i jultid... för blockflöjtskvartett.

Winter Music finns att beställa på det tyska förlaget Tre Fontane.