Luleå Vokalensemble 1978-2008

Det var så här det började...

Duke Ellingtons "Sacred Concerts" i Luleå Domkyrka hösten 1977 med Mercer Ellington Orchestra och en tillfälligt hopplockad kör med 4x5 sångare inrepeterad av Björn. Duke Ellingtons son Mercer gör en turné där ensemblen samarbetar med lokala körer.

Ur denna kör uppstod sedan det som kom att utvecklas till Luleå Vokalensemble. Men först blev det en oktett där sju av medlemmarna var med i konserten med Duke Ellingtons musik...

Den ursprungliga oktetten vid starten 1978.

Den ursprungliga oktetten vid starten 1978.
Björn, Erland, Margareta, Birgitta, Lena, Irene, Andrejs och Sune

Luleå Vokalensemblen med sin ledare Björn Hagvall prövade gärna nya former för körsång. Ofta i samarbete med musiker, skådespelare, poeter eller andra kulturarbetare. Kören försökte aktivt att påverka tonsättare i regionen till att skriva för ensemblen.

Kören bildades 1978 och fick sitt namn - Luleå Vokalensemble - 1979. Gruppen bestod från början av ett tiotal sångare men växte undan för undan till ett trettiotal medlemmar.

Vokalensemblen sjöng både profan och sakral musik. Som tema för repertoarvalet kan nämnas: Musik för stora och små barn - Svensk och samisk folkmusik -Sydamerikansk kyrkomusik - Duke Ellingtons Sacred Concerts - Gospels och Spirituals .....

Hösten 1982 genomförde Luleå Vokalensemble en dramatiserad version av Charles Dickens En Julsaga (A Christmas Carol) i en version för uppläsare kör och stråkorkester. Projektet medförde ett spännande samarbete mellan skådespelare, kör och orkester - mellan amatörer och professionella.

Luleå Vokalensemble 1988

Luleå Vokalensemble 1988


Ungefär hälften av den musik kören arbetade med var skriven direkt för gruppen av tonsättare i regionen och av körens egna medlemmar. Våren 1983 uruppfördes exempelvis tio tonsättningar av barndikter hämtade ur diktsamlingen Children helping children (Unesco, 1981). Åtta tonsättare, amatörer och professionella, bidrog med körkompositioner. Björn Hagvall och poeten Sven Nyberg var initiativtagare till ett Körkalas som gick av stapeln våren 1984. Repertoaren till detta körkalas arbetades fram av en grupp tonsättare och poeter i regionen och framfördes av fem körer vid konserter i Luleå och Piteå. Vokalensemblen har uruppfört ett stort antal körverk och arrangemang av tonsättare och arrangörer i regionen.

Den Blå Fågeln (Marianne Spets) och trollet Lum-Lum (Börje Ekström)

Den Blå Fågeln (Marianne Spets)
och trollet Lum-Lum (Börje Ekström)Körens nyfikenhet på nya former för musikutövning resulterade våren1985 i en Körteater för barn och vuxna. May Larsson har arbetat med att skriva med barn i årskurs 1-6. Barnen har skrivit på olika teman såsom: ensamhet, rädsla, tänk om ...., skogen m.m.. Av de mer än 900 dikterna barnen skrivit har May i samråd med några körmedlemmar valt ut och sammanställt dikterna till ett manus. Björn Hagvall och Torbjörn Paulin tonsatte och Lars-Magnus Larsson/Norrbottensteatern regisserade föreställningen. Körteatern gav oss många impulser till en medveten och engagerad musikutövning integrerad med rörelser i grupp och individuellt.

Hösten 1988 uruppfördes ett kyrkomusikaliskt verk på temat Vägar till Maria. Vår avsikt här var att ta fram närheten mellan vår tids människor och jungfru Maria. Verket var uppbyggt kring ett antal brev från en nutidsmaria. Texten skrevs av Barbro Nilsson och musiken bestod av rännesansmusik blandad med nykomponerad tonal och atonal musik av Björn Hagvall. En central del av detta verk utgjordes av fem dansare som på ett fint sätt förstärkte och tolkade de stämningar som verket innehöll. Koreograf var Gunnel Erlander.

Tillsammans med Bodens Blåsarkvintett uruppförde kören hösten 1990 några nyskrivna verk av professor Jan Sandströms kompositionselever.

Kören medverkade även i en del symfonisk repertoar tillsammans med Luleå Orkesterförening och andra körer i regionen. Här kan nämnas Förklädd Gud/Lars-Erik Larsson, Norrbottenskantaten/Wilhelm Pettersson Berger och Beethovens C-dur mässa.

Våra dansare och koreografer i produktionen Höga Visan.

Våra dansare och koreografer i produktionen Höga Visan.
Katarina Wennberg och Caroline Wester.Hösten 95 gjorde kören ett flerdimensionellt program på temat Höga Visan med uppläsare (Berit Strandberg och Börje Ekström), två dansare/koreografer (Katarina Wennberg och Caroline Wester), kör och Bodil Benssons Folkmusikorkester. Vi använde oss här av bibelkommissionens nyöversättning som gjorts med stöd av bl a Agneta Plejel. Kanske var detta en av våra allra vackraste produktioner.

Ulla, Gun-Britt, Olle, Karin och Helena.

Ulla, Gun-Britt, Olle, Karin och Helena.

Olle Strandberg och Karin Paulin var våra solister i vårt gospelprogram 1991. Här är Olle och Karin omgivna av tre korister.

Stig, Bertil, Anders, Claes, Erik, Rune, Sven-Olof, Göran, Tomas och Börje

Stig, Bertil, Anders, Claes, Erik, Rune, Sven-Olof, Göran, Tomas och Börje

Och ibland var det riktigt hejsan! Här är herrarna i sången ´I fyllan och villan´ ur Norrbottnisk Folkmusik del 3 1995.

Margareta, Solveigh, Ylva, Ewa, Karin, Birgitta och Anna

Glada sopraner i Rosetta 1992!