Misa de la Cruz del Sur

Den chilenska musikern och kompositören Vicente Bianchi Alarcon (1920-2018) har varit en outtröttlig utforskare av latinamerikansk folkmusik och berömt är hans samarbete med poeten Pablo Neruda som bl a resulterat i Música para la Historia de Chile.

Misa de la Cruz del Sur (Södra korsets mässa) är ett sakralt folkligt verk inspirerat av den mest representativa folkmusiken från 10 sydamerikanska länder. En sats för varje land. Här finns härliga sambarytmer, en vacker vidalita och mycket mer!

Satserna är utformade för att sjungas under mässans olika delar och körstämmorna ligger bekvämt till för sångarna. Nio av satserna har spansk text och en har portugisisk text. Samtliga satser har även svensk text.

Mässan ackompanjeras av fem musiker och Bianchi har skrivit ut nogranna anvisningar för hur stämmorna skall spelas.

Till höger kan du lyssna på korta utdrag ur alla de tio satserna i mässan med Luleå Vokalensemble och musiker från Luleå inspelad 1994. (Rolf Hedberg/gitarr/cavaquinho, Hans Andersson/piano, Ove Hansson/bas, Adrian Marklund/slagverk)

Följande delar ingår i notmaterialet:

Partitur (dirigentpartitur)
Körpartitur (enbart körens stämmor)

Samtliga orkesterstämmor:
Tvärflöjt eller quenaflöjt (enbart i en sats)
Gitarr och charango (kan spelas på enbart gitarr)
Piano eller orgel
Kontrabas
Slagverk

Musiken kan beställas från LÅDAN Musikförlag HB.